De Chinese Vijf Elementen en de Bach Bloemen Remedies

Cursus
 Aanmelding gesloten
 
0
Datum: 2018-02-03 09:00

Locatie: De Walnoot vzw  |  Plaats: Brasschaat, België

In de loop van de geschiedenis zijn er altijd denkers geweest die zich afvroegen ‘hoe’ en
vooral ‘waardoor’ mensen ziek kunnen worden. 
Zo zien we op geregelde tijdstippen therapiemethoden ontstaan die een antwoord pogen te
bieden op die twee belangrijke vragen. Het oude Egypte, China, India, Arabië, Perzië,
Midden- en Zuid-Amerika, nog later de Grieken en Paracelsus in de 16de eeuw kenden
geneeswijzen die soms blijk gaven van een anatomische en fysiologische kennis die ons
vanuit de klassieke Westerse geneeskunde met verstomming slaat.
In de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM) is de leer van de elementen de poort tot het
inzicht in het proces van ziekte en gezondheid.
Het is interessant om vast te stellen dat zowel de Chinese Vijf Elementenleer als de
behandeling met Bach Bloemen Remedies vertrekken van de mentaal-emotionele toestand
van de mens, van zijn mentaal-emotionele benadering van levenssituaties.
In het werken met de Bach Remedies zijn het deze mentaal-emotionele onevenwichten die
bepalend zijn bij de keuze van de Bach Remedies, die het best geschikt zijn om energetisch
opnieuw harmonie te creëren.
De Oude Chinezen wisten 5000 jaar geleden al, via hun Vijf Elementenleer, dat vijf groepen
mentaal-emotionele onevenwichten de energiestroom in evenveel koppels meridianen
stoorden en dus uiteindelijk een tiental fysische organen ziek maakten.
Vermits deze mentaal-emotionele onevenwichten de gemeenschappelijke noemer zijn in
beide benaderingen, kan het bijgevolg niet anders dan dat er een verband moet bestaan
tussen de conditie van de organen en de mogelijks te suggereren Bach Bloemen Remedies.
Daarom is 10 jaar geleden de idee gerijpt om de 38 gemoedtoestanden zoals Dr. Bach die
beschreven heeft uitgebreid te toetsen aan de vijf groepen psychologiën van de Chinese Vijf
Elementenleer.
Na lange objectieve studie en toetsing in de praktijk konden de 38 Bach remedies ingedeeld
worden in vijf groepen die inderdaad overeenkomen met de psychische gesteldheden
behorend bij de vijf Elementen. Dit is niet verwonderlijk, want de Vijf Elementenleer is een,
uit de yin-yang-logie stammende universele wetenschap, toepasbaar op alle aspecten van
het leven, dus ook op de behandeling met Bach Bloemen Remedies.
De studie werd verricht door twee therapeuten, elk door hun jarenlange ervaring in
mensbegeleiding bevoegd op hun specifiek terrein.
Als dan daarnaast op basis van de oude Chinese cultuur via de gerefereerde zone van het
aangezicht ook nog informatie kan bekomen worden omtrent de conditie van de organen,
dan krijgen Bach Consulenten bij middel van deze nieuwe inzichten een tool meer om op het
spoor te kunnen komen van de juiste Bach remedies.
Dat is dan meteen ook één van de belangrijkste doelstellingen van dit seminarie.
Wat mag je verwachten in dit seminarie
- toelichting bij de twee grote oorzaken van het ontstaan van ziekte, volgens Dr. Bach.
- verschillende kaders van waaruit de werkelijkheid kan bestudeerd worden: o.a. yin-yang,
de vijf elementenleer.
- de vijf elementenleer voor zover de inzichten daarin bruikbaar zijn voor het werken met de
Bach remedies.
- de toepassing van de vijf elementenleer op diverse aspecten van het leven.
- de verbinding tussen de vijf elementen en de Bach remedies, en uitgebreide toelichting per
remedie.
- visuele tekenen op het gelaat ivm. de mogelijke conditie van organen, in het kader van de
vijf elementen en het werken met de Bach remedies.
- de toegevoegde waarde van deze inzichten in het werken als Consulent met de Bach
remedies.

Voorwaarde tot deelnemen:
Voor de Vijf Elementenleer is geen voorkennis vereist; voorkennis en ervaring is wèl vereist m.b.t. de Bach Bloemen Remedies.


Praktische gegevens:

Datum: 3 & 4 februari 2018 telkens van 9u tot 17u.
Cursusprijs: 205 €

Locatie: De Walnoot vzw - Ruimte voor Levenskunst.
Bach Advies- en Opleidingscentrum, Hanendreef 135, 2930 Brasschaat

Inschrijven: door je per mail of telefoon aan te melden en door het overschrijven van een voorschot van 105 € op rek. BE42 0011 9789 7254 van De Walnoot met vermelding van jouw naam en de cursusdatum.
Een factuur (in geval je een BTW-nummer hebt) of een betalingsbewijs kan steeds bekomen worden. We weten graag op voorhand of je dit wil ontvangen.
In de nabije omgeving zijn enkele aangename B&B’s. Laat het ons gerust weten en we sturen je wat info op.

 

Telefoon
03/653.47.53
Email
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres
Hanendreef 135
Brasschaat, België

 

Alle datums


  • 2018-02-04 09:00
  • 2018-02-03 09:00

Powered by iCagenda